Green Deal

De Green Deal Ultradiepe Geothermie (UDG) is opgezet door Energie Beheer Nederland (EBN) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met als doel enerzijds om de ontwikkeling van geothermie in Nederland in gang te zetten, anderzijds om de veiligheid en aandacht voor de omgeving te waarborgen vanuit het Rijk.

De Green Deal UDG is in de zomer van 2017 opgesteld en ondertekend door een groot aantal partijen. Hiermee is er een samenwerkingsprogramma gevormd tussen de ministeries van IenW en EZK, TNO, EBN en zeven consortia. Dit programma richt zich op het vergroten van het inzicht in de kansen van geothermie op grote diepte (vanaf 4 kilometer diepte).

Downloads:

Door alle consortia, EBN en EZK is een website samengesteld om meer informatie te geven over aardwarmte en de werkwijze binnen de Green Deal: