Consortia in Green Deal

De Green Deal is ondertekend door zeven potentiƫle pilotprojecten die elk een consortium hebben gevormd. Deze projecten liggen verspreid door Nederland, verschillen in potentie, maar richten zich allen op de aardlaag Dinantien, die als meest kansrijk wordt gezien. Om zo exact mogelijk te bepalen waar zich het warme water bevindt in deze aardlaag, moet er uitgebreid seismisch en geologisch onderzoek gedaan. Hoe meer inzicht in de ondergrond, des te groter de kans op een mogelijke geothermie bron.

De consortia zijn: UDG Heerenveen, UDG Leeuwarden, GOUD (Utrecht), Geothermie Oost-Brabant, UDG Schiedam, UDG Haven Rotterdam en UDG Aardwarmte in de Vallei.

Elk consortium is verantwoordelijk voor haar eigen project. De consortia werken aan de ontwikkeling van hun eigen projecten, delen kennis binnen het samenwerkingsprogramma en kunnen putten uit de gebundelde expertise van EBN en TNO. Het ministerie van EZK ondersteunt het programma financieel en het ministerie van IenW vervult een faciliterende rol. Onder regie van EBN voeren de consortia een gezamenlijk Exploratie-WerkProgramma (EWP) uit. Essentiƫle aspecten van het programma zijn onder meer: de technische en economische haalbaarheid, veiligheid, en de effecten op de omgeving. De consortia betrekken in hun eigen regio de stakeholders en de leefomgeving. Voor Aardwarmte in de Vallei geldt dat alle betrokken partijen via een regiegroep per kwartaal op de hoogte worden gehouden van de voortgang binnen het project.

Het onderzoeksgebied voor Aardwarmte in de Vallei is, naast regio Renkum, ook de regio Nijmegen. Voor Nijmegen wordt ook onderzocht of UltraDiepe Geothermie een optie is om de stad mee te verduurzamen. Het UDG Project Nijmegen maakt geen onderdeel uit van de Green Deal UDG. Echter, de regio Nijmegen is wel opgenomen in het onderzoeksgebied. Om de samenwerking tussen de initiatieven in Renkum en Nijmegen te formaliseren heeft Tellus Renkum B.V. een overeenkomst gesloten met Tellus Nijmegen B.V. Deze laatste partij is verantwoordelijk voor de project ontwikkeling van het UDG Project Nijmegen.

Tellus Nijmegen B.V. is een 100% initiatief van QNQ Partners B.V. en werkt in de ontwikkeling van het UDG Project Nijmegen nauw samen met belangrijke stakeholders zoals de Gemeente Nijmegen en Radboud UMC.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de verdere ontwikkeling van de projecten wordt bepaald of de business case kansrijk is. Daarbij is vooral relevant of een eventueel pilot project veilig en verantwoord ontwikkeld kan worden, wat de potentie van het specifieke project is en hoe het project bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van kennis over UltraDiepe Geothermie in Nederland.