Planning Green Deal

UPDATE 17-12-2021

Tellus Renkum benoemd tot koploper consortium onder het programma Ultradiepe Geothermie (UDG)

Donderdag 9 december maakten de deelnemende partijen aan het programma Ultradiepe Geothermie (UDG) bekend dat zij uit hun midden een keuze hebben gemaakt welke locatie het meest geschikt is om een onderzoeksboring voor UDG te overwegen: het consortium Tellus Renkum gaat onderzoeken welke vervolgstappen genomen kunnen worden om een mogelijke onderzoeksboring te kunnen realiseren.

Lees hier het nieuwsbericht op de website van EBN.

UPDATE 04-11-2019

Het seismisch onderzoek in de regio Renkum-Nijmegen is inmiddels van start gegaan.

Lees hier de laatste stand van zaken op de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) website van EBN.

**

UPDATE 23-10-2018

De SamenwerkingsOvereenKomst (SOK) onder de Green Deal UDG is inmiddels door alle partijen ondertekend. Dit betekent dat 6 consortia, TNO en EBN gezamenlijk het Exploratie Werk Programma (EWP) uit gaan voeren in de komende jaren. Hiermee gaan de activiteiten officieel van start.

Lees hier het nieuwsbericht op de website van EBN.

**

De samenwerking is gestart in 2017 en zal een aantal jaren duren. De eerste proefboring voor een (nog te selecteren) pilotproject wordt niet eerder verwacht dan omstreeks 2020. De tussenliggende periode wordt onder meer gebruikt voor de uitvoering van het Exploratie-WerkProgramma (EWP) met uitgebreid geologisch onderzoek, zorgvuldig omgevingsmanagement en het doorlopen van vergunningsprocedures. Afhankelijk van de resultaten zullen geen, een of meerdere projecten daadwerkelijk als pilot project worden ontwikkeld.

Lees hier meer over de planning van het project Aardwarmte in de Vallei.