Projectinformatie

Aardwarmte in de Vallei is een initiatief van Tellus Renkum B.V. en Vallei Warmte; samen vormen deze partijen een consortium dat is samengesteld om de mogelijkheden van UltraDiepe Geothermie en een duurzaam, open warmtenet in de regio Vallei te onderzoeken.

Tellus Renkum B.V. bestaat uit de partijen QNQ Partners B.V. en Smurfit Kappa.
Deze entiteit is specifiek opgericht voor de ontwikkeling van UltraDiepe Geothermie in de omgeving van Renkum. Tellus Renkum B.V. is (eind)verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderzoeken die nodig zijn om de potentie van geothermie in de ondergrond onder de regio Renkum in te kunnen schatten (Exploratie Werk Programma, EWP, zie voor meer info Green Deal). Op termijn, indien de (voor-)onderzoeken een positieve uitkomst hebben met betrekking tot het geothermische potentieel van de ondergrond onder de regio, zal Tellus Renkum B.V. de eigenaar zijn van de (lokale) vergunningen en de contract partij zijn voor de verkoop van energie uit de geothermische bron.

Vallei Warmte is een initiatief van Firan binnen het consortium Aardwarmte in de Vallei. Firan is actief om de mogelijkheden van een duurzaam en open warmtenet, gevoed met de warmte uit een geothermische bron van Tellus Renkum B.V., te realiseren en exploiteren. Firan brengt op dit moment alle partijen die geïnteresseerd zijn in de warmte uit een geothermische bron bij elkaar; samen maken zij een regionaal warmtenet in Wageningen en Ede mogelijk.

QNQ Partners B.V. is een accelerator op het gebied van (ultradiepe) geothermie projecten en brengt haar expertise in geothermie project ontwikkeling, financiering en management van participaties in ten behoeve van de ontwikkeling van het business plan en de algemene tijdsplanning van het UDG project Renkum.

Parenco, sinds 2018 bekend als Smurfit Kappais onderdeel van de Smurfit Kappa Group plc, een van ‘s werelds grootste geïntegreerde fabrikanten van op papier gebaseerde verpakkingsproducten met activiteiten in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Smurfit Kappa in Renkum beschikt over twee papiermachines; PM1 produceert grafische papierproducten en PM2 produceert verpakkingspapier, Fluting en Testliner3. Smurfit Kappa levert aan klanten in geheel Europa.

Firan is in 2013 opgericht als Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (Alliander DGO) en per 2018 onder de naam Firan bekend, als dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, met als doel open en onafhankelijke netwerken te realiseren voor transport en distributie van duurzame en lokale energie.