UltraDiepe Geothermie

Diep in de bodem is warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze) zand- en ander soortige gesteentelagen. Hoe dieper men gaat in de aarde, hoe warmer dit warme water is. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. De energie die in dit warme water zit, wordt ook wel aardwarmte of geothermie genoemd. Als die warmte in de vorm van heet water of stoom naar boven wordt gebracht, is het een waardevolle energiebron voor de industrie. Bovendien kan het water, nadat het is benut door de industrie, gebruikt worden voor verwarming van woningen en kassen via een regionaal warmtenet.. Het stimuleren van geothermie in Nederland op grote diepte is dan ook onderdeel van de Nationale Energieagenda van het Rijk, waarin de route wordt geschetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.

Alle winning van warmte dieper dan 500 meter in de aarde wordt geothermie genoemd. Als er wordt gesproken over warmtewinning op een diepte van meer dan 4000 meter, dan spreken we over UltraDiepe Geothermie ook wel UDG.

Onderstaande infographic, opgesteld door het Platform Geothermie en DAGO, geeft een overzichtelijk beeld van wat UltraDiepe Geothermie inhoudt. Meer informatie is ook te vinden op www.hoewerktaardwarmte.nl.