Vallei Warmte

Firan is binnen het consortium verantwoordelijk voor de ontwikkeling en exploitatie van een open en onafhankelijk beheerd warmtenet, gevoed door o.a. de UltraDiepe Geothermie bron bij Smurfit Kappa.

Een open en onafhankelijk beheerd warmtenet is een warmtenet waarop meerdere bronnen warmte kunnen invoeden, meerdere warmteleveranciers actief kunnen zijn en waarbij een onafhankelijk netbeheer deze infrastructuur beheert. Hierdoor ontstaat er een zelfde situatie als bij de elektriciteitsmarkt, waarbij de eindgebruiker kan kiezen voor een bron en leverancier. Hiermee biedt een open warmtenet een kans als nieuwe toekomstige energievoorziening. Door een onafhankelijk netbeheerder een warmtenet te laten beheren, ontstaat er een situatie waarbij het warmtenet toegankelijk is voor elke partij onder transparante, gelijke voorwaarden en kosten.

Het warmtenet is een leidingstelsel dat het mogelijk maakt om op een milieuvriendelijke manier woningen, gebouwen en bedrijven te verwarmen en van warm water te voorzien. Dit is te vergelijken met de ‘nutsvoorziening’ zoals u kent van elektra, gas, water en riolering. Dit warme water zal via een ondergronds leidingnet naar woonwijken, instellingen en industrie worden getransporteerd.

Voor Aardwarmte in de Vallei een tracé onderzocht, waarbij de warmte vanuit een mogelijke bron bij Smurfit Kappa wordt vervoerd richting Wageningen en Ede. In Ede is al een warmtenet ontwikkeld; deze zou ook aangesloten kunnen worden op het regionale warmtenet. Meerdere bedrijven, instanties en gemeenten in Wageningen en Ede hebben aangegeven interesse te hebben in de warmte vanuit de UDG-bron bij Smurfit Kappa. Zie ook partners. Al deze partijen komen elk kwartaal samen om de voortgang binnen het project te bespreken.