Aanleiding en doel

Aanleiding

In Renkum is de Papierfabriek Smurfit Kappa gevestigd. In 2018 is de zelfstandige papierfabriek Parenco overgenomen door de Smurfit Kappa Group plc, een van ’s werelds grootste geïntegreerde fabrikanten van op papier gebaseerde verpakkingsproducten met activiteiten in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Smurfit Kappa in Renkum beschikt over twee papiermachines; PM1 produceert grafische papierproducten en PM2 produceert verpakkingspapier. Om grote hoeveelheden papier te kunnen maken, heeft Smurfit Kappa een forse stoombehoefte (van 180 °C).

Op dit moment gebruikt Smurfit Kappa alle afvalstromen binnen het productieproces optimaal. Door afvalwater- en ontinktingsslib dat vrijgekomen is uit het productieproces te verbranden, produceert Smurfit Kappa stoom. Ook is Smurfit Kappa met een eigen afvalwaterzuivering- en biogas-installatie in staat om haar eigen groene energie te genereren. Smurfit Kappa wekt per jaar ongeveer 4 miljoen m3 biogas op en is voortdurend op zoek naar effectieve en duurzame oplossingen die bijdragen aan een gezond milieu. Een deel van de stoomproductie wordt op dit moment ingevuld met aardgas.

Om verder te kunnen verduurzamen en zonder aardgas papier te kunnen produceren, heeft Smurfit Kappa de wens om haar stoomvraag met stoom uit een geothermische bron op ~6.000 meter in te vullen. Met behulp van UltraDiepe Geothermie kan Smurfit Kappa haar stoomproductie volledig verduurzamen.

Smurfit Kappa zal zelf een groot deel van de geproduceerde stoom uit de geothermiebron gebruiken. Met de resterende warmte uit de bron is het mogelijk om naar schatting 15.000 woningequivalenten (weq) in de directe omgeving te verwarmen. Mocht de UltraDiepe geothermiebron gerealiseerd worden (zie planning), dan kan de overgebleven warmte via een warmteleiding naar Wageningen, Ede en omgeving geleverd worden. Een dergelijk warmtenet zou een forse verduurzaming betekenen van de invulling van de energievraag in dit gebied.

Doel
Op dit moment is er weinig kennis van de ondergrond en de potentie van UltraDiepe Geothermie in Nederland. Voor het gebied rondom Renkum is bekend dat er onder de strook van Renkum naar Nijmegen op een diepte van zo’n 6 kilometer een aardlaag zit waar mogelijk stoom van 180 °C gewonnen kan worden. Om die aan te kunnen aanboren is veel meer detailkennis nodig. Die is er nu nog niet.

Op dit moment bevindt het project zich dan ook in de onderzoeksfase. Deze fase is gericht op het deel van het onderzoek dat zich bovengronds afspeelt. Het doel van het onderzoek is om aan te tonen of een UltraDiepe Geothermie bron te realiseren is en of hiermee het gasverbruik van Smurfit Kappa (en de omgeving) terug gedrongen kan worden.